Životnost produktů

Minimální skladovatelnost/životnost originálně uzavřených BG produktů je 7 let od data výroby.

Produkt v neoriginálních obalech nebo v otevřených obalech by neměl býti používán a skladován. Na takto uskladněné produkty se nevztahuje jakákoliv garance.